ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Data publikacji: 20/02/2020

25 lutego o 18.00 zapraszamy na spotkanie Klubu Książki poświęcone książce pt. Księgarenka w Big Stone Gap

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.