ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Rekrutujemy do pracy

Data publikacji: 14/09/2022

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach
ogłasza nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/ starszy bibliotekarz
(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)
w Bibliotece Publicznej w Łomiankach

Warunki pracy:
Wymiar etatu: 1 etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obowiązki:

 • udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w systemie bibliotecznym MATEUSZ,
 • rejestracja nowych użytkowników,
 • monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników komputerów,
 • konserwacja księgozbioru,
 • organizowanie i realizowanie różnych form upowszechnienia czytelnictwa służących popularyzowaniu książki,
 • prowadzenie warsztatów i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane bibliotekarskie, humanistyczne, pedagogiczne),
 • dyspozycyjność (praca zmianowa oraz w niektóre soboty),
 • ogólna wiedza z zakresu literatury oraz rynku nowości wydawniczych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działań z animacji czytelnictwa (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,
 • atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim, umiejętność obsługi programu bibliotecznego Mateusz oraz programów graficznych.

 Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka obcego,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów bibliotecznych oraz znajomość obsługi portali społecznościowych, prawo jazdy kat. B, doświadczenie pedagogiczne, biblioteczne oraz z animacji kultury.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę w różnorodnym i międzypokoleniowym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o dostarczenie w zamkniętej kopercie dokumentów aplikacyjnych w terminie od 14.09.2022 r. do 10.10.2022 r. osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biblioteka Publiczna w Łomiankach, ul. Wiejska 12a,  05-092 Łomianki z dopiskiem „Praca” lub drogą elektroniczną na adres: biblioteka@poczta.lomianki.pl

Aplikacja powinna zawierać:

 • podpisane odręcznie: CV oraz list motywacyjny
 • klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną drogą telefoniczną lub mailową.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej oraz niespełniających podanych wymagań zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracy w przypadku ich nie odebrania w podanym terminie.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl