ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Program MKiDN Promocja czytelnictwa

Program Operacyjny MKiDN “PROMOCJA CZYTELNICTWA “
Priorytet I: “Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Biblioteka w Łomiankach co roku bierze udział w Programie Operacyjnym “PROMOCJA CZYTELNICTWA”. Dzięki temu udało się nam pozyskać środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl