ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Komputer oknem na świat

LOKALNY PROJEKT AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH

„KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT” – WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW (2007-2012)

Projekt adresowany jest do seniorów i emerytów, którzy chcieliby zapoznać się z nowoczesnymi technologiami i nabyć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Cele:

 • stworzenie możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych
 • nabycie umiejętności wyszukiwania ciekawych informacji na różnorodne tematy
 • stymulowanie sprawności intelektualnej ludzi starszych
 • propagowanie otwartości na nowe doświadczenia w środowisku seniorów
 • przełamywanie barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych
 • rozwój kreatywności ludzi starszych.

Program

 • nauka podstaw obsługi komputera (włączenie, wyłączanie, start, posługiwanie się myszką)
 • nauka korzystania z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwanie informacji
 • czytanie prasy w Internecie
 • nauka obsługi poczty elektronicznej
 • nauka obsługi komunikatora GG

Warsztaty są zorganizowane w formie cyklicznej. Kurs trwa 4 tygodnie

Tytuł

Zakończenie kursu komputerowego
Seniorzy w akcji !!
II edycja kursów komputerowych już za nami
Kurs komputerowy dla seniorów

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl