ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Ikonka

IKONKA – Program MEN (archiwalny)

W 2005 roku nasza Biblioteka została objęta programem “Ikonka”. “Ikonka” jest programem Ministerstwa Edukacji i Nauki polegającym na uruchomieniu “Czytelni Internetowych” w Bibliotekach Publicznych wszystkich gmin województwa. Głównym jej celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego i powszechnego dostępu do Internetu.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach otrzymała 3 komputery, które pod koniec 2005 roku zostały zainstalowane w czytelni przy ul. Wiejskiej 12a. Biblioteka otrzymała nowoczesne komputery z procesorem Sempron 2500 BOX, 512 Mb RAM, napędem DVD oraz monitorami 17 cali. Ponadto oferujemy łącze internetowe o prędkości 2 Mb/sek.

W nowej “Czytelni Internetowej” w Bibliotece jest możliwość:

  1. skorzystania z Internetu
  2. pracy z pakietem Microsoft Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
  3. zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza
  4. korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych
  5. wydrukowania prac oraz wyników wyszukiwania.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl