ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Dyskusyjny Klub Książki (DKK)

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Biblioteka Publiczna od stycznia 2012 roku przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Dyskusyjny Klub Książki”, realizowanego przez Instytut Książki. Inicjatorem lokalnego DKK jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Członkowie stowarzyszenia regularnie od ponad roku spotykają się, aby rozmawiać o wybranych książkach, porównywać opinie i poglądy, a także czerpać z literatury inspiracje. Wspólnie z UTW rozszerzyliśmy zasięg odbiorców DKK – zapraszamy mieszkańców naszego miasta, ich przyjaciół i znajomych na fascynujące podróże literackie.

DKK w Łomiankach odbywa się raz w miesiącu wieczorową porą w poniedziałki w godzinach 18.30-20.00. Spotkania są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Terminy ustalamy na bieżąco, z miesięcznym wyprzedzeniem i podajemy je w prasie i stronach internetowych: Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w gminnym kalendarium. Dzięki współpracy z Instytutem Książki będziemy otrzymywali (wypożyczali) wybrane przez z nas tytuły książek.

Pomysł Dyskusyjnych Klubów Książki (DKK) oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem DKK jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. Inicjatorem i merytorycznym opiekunem DKK jest Instytut Książki w Warszawie.

Jak dołączyć?

Żeby zostać członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki nie trzeba dużo wysiłku. Wystarczy skontaktować się z pracownikami Biblioteki Publicznej w Łomiankach. Od nich dowiesz się wszystkich szczegółów o terminach spotkań i o czytanych książkach.

 

 

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl