ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Struktura

Biblioteka rozpoczęła działalność w 1947 r. Jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut i budżet przyznawany przez władze gminy. 

W skład biblioteki wchodzą:

  • Wypożyczalnia i czytelnia w Łomiankach, ul. Wiejska 12A
  • Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym, ul. Rolnicza 435
  • Filia nr 2 w Dąbrowie, ul. Partyzantów 31

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl