ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Praktyki zawodowe

Biblioteka Publiczna w Łomiankach przyjmuje na praktyki zawodowe uczniów szkół średnich, słuchaczy szkół pomaturalnych oraz studentów kierunków: „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo” i „Informacja Naukowa”.

Podczas praktyk studenci oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania Biblioteki realizują pod kierunkiem bibliotekarzy zadania praktyczne w ramach pomocy w wykonywaniu bieżących prac instytucji.

Program praktyk obejmuje zapoznanie m.in. z:
– codziennym funkcjonowaniem biblioteki
– nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów
– systemem bibliotecznym MATEUSZ oraz nośnikami informacji i ich przetwarzaniem
– sposobami prowadzenia dokumentacji elektronicznej, opracowywania sprawozdawczości statystycznej
– formami promocji Biblioteki
– wyspecjalizowanymi sferami działalności Biblioteki

Ścisły program praktyk jest dostosowywany indywidualnie do wymagań instytucji kierującej.

Kontakt ws Praktyk:
tel. 022 751 32 23,
biblioteka@lomianki.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: “praktyki zawodowe”)

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl