ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Legimi i EmpikGo w lipcu

Data publikacji: 28/06/2022

Zapraszamy do korzystania z kodów Legimi i EmpikGo. Zgłoszenia po kody przyjmujemy od 1 lipca od godziny 8.00 Wcześniejsze maile i wiadomości nie będą brane pod uwagę.

Ilość kodów ograniczona!

 

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.