ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki

Kompetencje medialne – warsztaty dla dzieci w wieku 10-14 lat

Data publikacji: 11/05/2021
Szanowni Państwo,
informujemy, że kolejny z pracowników Biblioteki ukończył szkolenie w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”.
W związku z tym ogłaszamy start rekrutacji na bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tematu „Kompetencje medialne”. W zajęciach wziąć udział mogą dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat.
Podczas warsztatów:
💻zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik, zdjęć oraz informacji’
💻przedstawione zostaną możliwości darmowego pakietu biurowego;
💻porozmawiamy m.in. o prawach autorskich i co to jest creative commons, spróbujemy odróżnić fake news od prawdziwej informacji.
📆Zajęcia będą odbywały się online na platformie Teams dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy o godz. 15.00-16.30). W lipcu zajęcia odbywałyby się w godzinach 11.00-12.30. Zajęcia będą się odbywały w czerwcu i lipcu. Start zajęć przewidziany jest na 31 maja.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ☎️tel. 22 751 32 23 lub 📧 email: g.ryndak-kubiak@biblioteka.lomianki.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 maja 2021 roku ‼️
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
💻Zapraszamy!
Więcej informacji o samym projekcie https://www.siecnakulture.pl/

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

tel. 22 398 32 24,
tel. 22 751 32 23
biblioteka@lomianki.pl