Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Podczas tego wyjątkowego dnia postanowiliśmy nie pobierać kar od użytkowników za przetrzymane materiały wypożyczone z naszej placówki. Jednocześnie na każdego czytelnika czeka w tym dniu w bibliotece niespodzianka!

 Zapraszamy!