W imieniu organizatorów (Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) serdecznie zapraszamy na sympozjum:
Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą
Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.
Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów. Dokładny program znajduje się na stronie internetowej Wydziału http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1798

Narodowy Dzień ŻyciaNarodowy Dzień Życia