W czwartek - 17 października Bibliotekę odwiedził zespół trzydziestu pięciu bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej oraz bibliotek województwa kujawsko-pomorskiego. Bibliotekarze w ramach wyjazdu studyjnego wybrali łomiankowską instytucję jako jedną z czterech w województwie mazowieckim w celu zapoznania się z nowoczesnymi metodami i formami pracy bibliotekarzy.  Spotkanie otworzył Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, i dyrektor Biblioteki Publicznej, Grażyna Kozińska. „Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” - wizyta bibliotekarzy z woj. kujawsko-pomorskiego.
Następnie pracownicy przedstawili prezentację multimedialną na temat prowadzonej w Łomiankach działalności informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej oraz dotyczącej gromadzenia i udostępniania zbiorów. „Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” - wizyta bibliotekarzy z woj. kujawsko-pomorskiego.
W dalszej części spotkania goście zostali oprowadzeni po poszczególnych strefach: dziecięcej Willi Śmiesznotce, młodzieżowej Multisferze i przeznaczonej dla wszystkich Bibliosferze. Na zakończenie uczestnicy otrzymali książkę autorstwa Kazimierza Medyńskiego Wojenne Łomianki: wspomnienia mieszkańców z lat 1939-1945. Mamy nadzieję, że publikacja ta wzbogaci księgozbiory i przyczyni się do promocji Łomianek.„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” - wizyta bibliotekarzy z woj. kujawsko-pomorskiego.

                Naszym Gościom bardzo podobała się łomiankowska biblioteka. Byli pod wrażeniem nowoczesnej architektury, przestrzeni, jakości księgozbioru oraz ilości organizowanych imprez. Ogromnie cieszymy się ze wspólnej wymiany doświadczeń oraz z zainteresowania działalnością naszej Biblioteki.
„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” - wizyta bibliotekarzy z woj. kujawsko-pomorskiego.