W sobotę - 21 marca o godz. 13.00 odbędzie się wernisaż wystawy pt. "Nasza mała Ojczyzna". Wystawę stanowią prace wykonane przez uczniów klas V szkół podstawowych gminy Łomianki. Prace powstały jako efekt ścieżki dydaktycznej, przeprowadzonej przez bibliotekarzy Biblioteki w Łomiankach, w ramach Narodowego Dnia Życia. W tym roku Narodowy Dzień Życia obchodzony jest pod hasłem RODZINA – WSPÓLNOTA – POLSKA. W swoich pracach uczniowie przedstawili WSPÓLNOTĘ, w której przebywają czyli to, co jest dla nich ważne w codziennym życiu. Zapraszamy.
Szczegółowy program obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach znajduje się na stronie http://kultura.lomianki.pl/index.php?dc=1171