Biblioteka Publiczna w Łomiankach, Świetlica, Samorząd klas młodszych,  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1  im. Marii Kownackiej w Łomiankach ogłaszają
międzyszkolny konkurs czytelniczo-plastyczny
W ogródku Pana Andersena III edycja


Warunki uczestnictwa:
• Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki,
• Tematyka prac dotyczy dowolnej baśni lub opowieści autorstwa H. Ch. Andersena,
• Technika prac - dowolna (np. rysunek pastelami, malarstwo na papierze, kolaż, witraż, wydzieranka, praca przestrzenna, komiks),
• Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
• Prace indywidualne,
• Miejsce składania prac: uczestnicy z SP1 – sala 115, uczestnicy z innych szkół – Biblioteka Publiczna w Łomiankach.

Termin składania prac:  do 20 kwietnia 2018 r.