bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rok 2018

Zgodnie z 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Biblioteki Publicznej w Łomiankach sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach kliknij tutaj.Opublikował: Micha Kowalczyk
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Michał Kowalczyk
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 70