bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania skarg i wnioskw

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu w siedzibie Biblioteki.
  2. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Biblioteki
  3. Dyrektor w sprawie osobistego zgłaszania skarg i wnioskw przyjmuje w każdą środę w godzinach 14.00- 16.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Wiejskiej 12a w Łomiankach.
  4. Jeżeli środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dodatkowo wolnym dniem od pracy, dniem przyjęcia użytkownika biblioteki jest następny dzień tygodnia.
  5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  6. Rozpatrzenie skargi powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, nie pźniej jednak niż w ciągu miesiąca.

Skargi i wnioski prosimy kierować na adres:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@lomianki.plOpublikował: Michał Kowalczyk
Publikacja dnia: 23.10.2013
Podpisał: Michał Kowalczyk
Dokument z dnia: 23.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 301