bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Biblioteka Publiczna Gminy Łomianki jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łomianki pod numerem 2. Działalność prowadzi na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Łomiankach. Akty prawne na podstawie których działa Biblioteka to:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406).
  • statut Biblioteki Publicznej w Łomiankach nadany uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach wraz z późniejszymi zmianami,
  • oraz wewnętrznych Zarządzeń dyrektora regulujących prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.


Opublikował: Michał Kowalczyk
Publikacja dnia: 23.10.2013
Podpisał: Michał Kowalczyk
Dokument z dnia: 23.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 298